Kiedy BitInvest uruchomił usługę arbitrażu kryptograficznego, postanowił rozwiązać niektóre z kluczowych zagrożeń zwykle związanych z arbitrażem, w szczególności niebezpieczeństwo utraty pieniędzy przez klienta z powodu długiej ekspozycji na rynku.

„Nikt nigdy nie stracił z nami ani centa”, mówi współzałożyciel BitInvest, Sean Gishen. „To ważne, aby klienci wiedzieli. Pierwszą rzeczą, o którą powinien zapytać każdy, kto angażuje się w arbitraż kryptograficzny, jest to, jakie są szanse, że stracę pieniądze?”

Gishen wyjaśnia, że ​​istnieje ryzyko związane z arbitrażem: dwa główne zagrożenia to nagłe zmiany kursów walutowych i ceny bitcoinów.

Arbitraż polega na kupowaniu aktywów kryptograficznych z niewielkim rabatem za granicą, a następnie sprzedawaniu ich po wysokiej cenie w SA. Jest to funkcja kontroli wymiany: względny niedobór dolarów amerykańskich i euro w SA oznacza, że ​​inwestorzy płacą wyższą cenę w SA za aktywa będące w obrocie międzynarodowym, takie jak bitcoin.

„Zysk z arbitrażu na kryptowalutach rośnie i spada, w zależności od popytu”, mówi współzałożyciel BitInvest, Andrew Droussiotis. „Podczas początkowej blokady, która rozpoczęła się w marcu 2020 r., nastąpiło zauważalne rozszerzenie luki arbitrażowej – czasami powyżej 5%. Niedawno ta luka zmniejszyła się do od 1% do 2,8%, ale spodziewamy się, że w nadchodzących tygodniach powróci do bardziej normalnych poziomów około 3-4%.

„Biorąc pod uwagę krach, jaki widzieliśmy w cenach kryptowalut w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, handel arbitrażem jest sprawdzonym i niezawodnym sposobem generowania pasywnego dochodu bez względu na warunki rynkowe”.

Zalety metody arbitrażowej BitInvest

Arbitraż handlowy za pośrednictwem BitInvest ma wiele zalet:

  1. Żadne transakcje nie zostaną zrealizowane, jeśli luka arbitrażowa będzie zbyt mała. „Naszym celem jest zbliżyć się do 2% lub więcej dla klienta, jak to możliwe, po kosztach”, mówi Gishen. Wymaga to cierpliwości, ponieważ luka arbitrażowa może utrzymywać się przez kilka tygodni poniżej 1,5%. BitInvest historycznie przynosił zyski netto przekraczające 2% na transakcję. Chociaż nie jest to gwarantowane, BitInvest jest przekonany, że osiągnie to w większości transakcji, wykonując tylko wtedy, gdy luka arbitrażowa jest wystarczająco duża, aby pokryć koszty i dostarczyć klientowi docelowy zysk.
  2. Po zidentyfikowaniu odpowiedniej transakcji arbitrażowej BitInvest jest w stanie wykonać ją z dużą szybkością. Klient upoważnia BitInvest do zawierania transakcji, gdy istnieją odpowiednie możliwości arbitrażu.
  3. BitInvest obciąża klientów 1% zainwestowanego kapitału. Koszt ten jest częściowo kompensowany przez pozyskiwanie lepszych kursów walutowych niż te, które są zwykle dostępne dla klientów detalicznych.
  4. BitInvest raz w miesiącu wystawia swoim klientom fakturę w wysokości 1%. Większość dostawców usług arbitrażowych odlicza swoje opłaty po zakończeniu każdej transakcji.
  5. BitInvest wykorzystuje algorytmy komputerowe do śledzenia możliwości arbitrażu na różnych aktywach kryptograficznych. Handel niektórymi z tych aktywów kryptograficznych można rozliczyć w ciągu kilku minut, zmniejszając w ten sposób ryzyko gwałtownego ruchu rynkowego, który wyeliminuje zysk z arbitrażu.
  6. Proces jest całkowicie płynny dla klienta, ponieważ BitInvest obsługuje cały proces, a zyski pojawiają się na kontach klientów w ciągu 48 godzin lub mniej.

Aby uzyskać dostęp do tej możliwości arbitrażu, klienci są zobowiązani do wykorzystania części swojej pojedynczej uznaniowej ulgi (SDA) w wysokości 1 mln R rocznie, a także mogą ubiegać się o dodatkowe 10 mln R rocznie zasiłku na inwestycje zagraniczne (FIA), dla którego odliczenie podatkowe jest wymagane od South African Revenue Service (Sars). BitInvest zaangażował usługi specjalistów do pomocy przy aplikacjach FIA.

Zarządzający majątkiem poznają zalety arbitrażu kryptograficznego

Gishen mówi, że zarządzający aktywami zaczynają wykazywać duże zainteresowanie arbitrażem kryptograficznym, często pod presją samych klientów.

„Zarządzającym aktywami byłoby bardzo trudno uzasadnić inwestowanie bezpośrednio w aktywa kryptograficzne, takie jak bitcoin, ze względu na związaną z tym zmienność, ale arbitraż kryptowalut to inna historia. Zrobiliśmy wszystko, co możliwe, aby wyeliminować jak najwięcej zagrożeń związanych z arbitrażem kryptograficznym i zapewnić klientom przyzwoity zwrot netto. Inwestorzy detaliczni zaczynają zadawać pytania swoim zarządzającym i chcą wiedzieć, w jaki sposób mogą uzyskać ekspozycję na kryptowaluty bez ponoszenia zbyt dużego ryzyka. Arbitraż jest z pewnością jednym z bezpieczniejszych sposobów uzyskania ekspozycji na korzyść kryptowalut, zwłaszcza jeśli inwestorzy chcą ograniczyć swoją ekspozycję na pozycje długoterminowe i generować szybkie zyski.

Źródło: moneyweb.co.za