Walutometr

Prognozuje ceny walut. Pomaga wybrać moment zakupu/sprzedaży walut.

Sprawdź ceny

Zatrzymaj w firmie od 5 do 10% zysku

Masz wrażenie, że Twoje marże są niepewne i uzależnione od wahań kursów walut? Sądzisz, że koszty przewalutowań są wysokie, a zarządzanie ryzykiem trudne i skomplikowane?

Wyobraź sobie, że odkryłeś plan jak optymalizować transakcje walutowe, lepiej trzymasz koszty w ryzach i rozwijasz się bezpiecznie. Osiągasz większe zyski, masz większy wpływ na wyniki i większe oszczędności, ponieważ postawiłeś na sprawdzone sposoby, wiedzę ekspercką i niezależność. Teraz wiesz, że każdy procent obrotów jest dla Ciebie ważny, ponieważ korzystając z unikalnego modelu przewalutowań, zatrzymujesz w firmie od 5 do 10% zysku.

Narzędzia dla importerów i eksporterów, kiedy kupić kiedy sprzedać walutę

Co to jest Walutometr?

Walutometr jest unikalną maszyną obliczeniową z interfejsem graficznym. Wykorzystuje metody Value at Risk, analizę zmienności kursów oraz metody statystyczno-prognostyczne do tego, aby w odpowiednich momentach kupować lub sprzedawać walutę i oszczędzać w ten sposób znaczne kwoty pieniędzy. Walutometr pozwala świadomie określać prawdopodobieństwo oraz zakres zmian cen walut i w ten sposób zabezpiecza rozwój przedsiębiorstwa, umożliwia dostęp do rynkowych cen walut oraz narzędzi potrzebnych do zarządzania ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie.

Dla Kogo jest przeznaczony?

Walutometr ma zastosowanie w biznesie. Skierowany jest do przedsiębiorców, dla których stałym elementem działalności gospodarczej jest wymiana walut i towarzyszące jej koszty przewalutowań, różnice kursowe (spready), koszty usług bankowych oraz koszty ewentualnego ubezpieczenia różnic kursowych.

  • Firm produkcyjnych i handlowych, których istotę działalności stanowi import i lub eksport
  • Firm usługowych, w tym dla kantorów wymiany walut
  • Firm, których obroty roczne wynoszą od 500 000 EUR

Jak działa?

Walutometr sygnalizuje, kiedy należy kupić i kiedy należy sprzedać walutę, a także pokazuje jakich cen walut możesz spodziewać się w przyszłości. Wykorzystuje metody Value at Risk stosowane od kilkudziesięciu lat w instytucjach finansowych. Jest oparty o naukową wiedzę z zakresu statystyki i finansów. Wiedza ta jest zaprogramowana we wskaźnikach, które pokazują kiedy warto kupować lub sprzedawać walutę. Obsługa Walutometru jest prosta i możliwa na różnych urządzeniach. Wskazania zakupu lub sprzedaży widać w postaci zielonych i czerwonych strzałek na wykresie. Aby korzystać z Walutometru, wystarczy zalogować się do serwisu przez telefon lub komputer i sprawdzić czy warto sprzedać lub kupić walutę. Obsługiwać go może każda osoba w firmie, nie musi być ona ekspertem lub finansistą. Można dzięki temu zaoszczędzić na kosztach wynagrodzeń specjalistów lub powierzyć specjalistom inne, nowe, ważne dla firmy zadania. Walutometr daje pewność, że podejmowane działania są zgodne z najlepszymi praktykami, jest przy tym uczciwy, terminowy, pracowity i skuteczny.

kurs forward, notowania walut, kurs przyszły, zabezpieczenie kursowe, ryzyko walutowe
prognozowanie cen, FX predictor, platforma Exeria

Jak zarabia?

Walutometr porusza się w tunelu statystycznym. Jego efektywność oblicza się w stosunku do średniej ceny. Dokonywanie transakcji zgodnie ze wskazaniami Walutometru pozwala zaoszczędzić około 1% rocznego obrotu na transakcjach walutowych. W przypadku obrotu 1 mln EURO Walutometr pozwala zaoszczędzić 40 000 złotych rocznie. Statystyki tych oszczędności zostały oparte i potwierdzone w okresie ostatnich pięciu lat. Oznacza to, że stosowanie Walutometru przynosi wymierne zyski i duże oszczędności oraz zwiększa marże średnio od 5 do 10%. W każdej firmie taka sytuacja oznacza więcej pieniędzy i szybszy rozwój.

Gwarancja skuteczności

EFEKTYWNOŚĆ WALUTOMETRU JEST GWARANTOWANA – W PRZYPADKU KIEDY NIE PRZYNOSI ON EFEKTÓW NIE JEST POBIERANA OPŁATA ZA JEGO UŻYTKOWANIE

TOP 6 najbardziej unikalnych zalet Walutometru

1. Pracuje 24h

Walutometr jest narzędziem, które działa 24 godziny na dobę, jest zawsze dostępny i w każdej chwili możesz sprawdzić jego wskazania, jest zawsze pod ręką. Ze wskazań Walutometru możesz korzystać kiedy tyko potrzebujesz i oszczędzać czas, zamiast prowadzić samodzielne kalkulacje.

2. Pilnuje cen

Otrzymujesz narzędzie do zarządzania ryzykiem walutowym. Po lepszych cenach wymieniasz waluty, lepiej prognozujesz i budżetujesz stany walut w firmie, lepiej negocjujesz ceny z bankami. Dostajesz wsparcie w postaci automatycznego asystenta, dzięki któremu możesz zaoszczędzić znaczne kwoty. Korzystasz ze sprawdzonych metod zarządzania ryzykiem. Czujesz, że podejmujesz mądre i rozsądne decyzje oparte na wiedzy, inteligencji i doświadczeniu ekspertów.

3. Przewiduje przyszłość

Walutometr prognozuje ceny z określonym prawdopodobieństwem stosując statystykę i metodę Value at Risk. Ta funkcja Walutometru może przydać Ci się przy budżetowaniu lub podawaniu przyszłych cen kontrahentom jeśli na przykład uczestniczysz w przetargach. Pomoże też w negocjowaniu z bankiem cen walut dla transakcji zabezpieczających typu FORWARD. Walutometr pokaże Ci obszar cen, których w przyszłości możesz spodziewać się dla Twojej waluty, co sprawia, że z określonym zaufaniem możesz przyjąć do swoich założeń i planów określone poziomy notowań. Dzięki temu ucieszysz się, że masz solidne narzędzie, które inteligentnie i zgodnie z naukową wiedzą pomaga Ci w planowaniu polityki walutowej i rozwoju biznesu.

4. Działa w oparciu o wiedzę

Walutometr jest maszyną, która wykorzystuje naukową wiedzę techniczną znaną od kilkudziesięciu lat, stosowaną dotąd głównie przez duże instytucje finansowe. Został przygotowany przez zespół pod kierownictwem Tomasza Koreckiego: matematyka, maklera związanego z branżą finansową od 25 lat. Tomasz Korecki jest specjalistą praktykiem i wykładowcą zarządzania ryzykiem kursowym na renomowanych uczelniach i kursach MBA. W skład zespołu weszli najlepsi, nagradzani w dolinie krzemowej eksperci z zakresu matematyki, finansistów, specjaliści rynku finansowego i IT. Dzięki tej technologii oszczędzasz teraz Ty. Stosując zaprogramowaną w Walutometrze wiedzę i doświadczenie możesz odnieść wrażenie, że jakość i oszczędność dzięki wiedzy i przedsiębiorczości idą czasem razem w jednej parze.

5. Działa dla różnych walut

Niezależnie w jakim kraju masz partnera możesz użyć Walutometru do każdej waluty i uruchomić go na różnych parach walutowych – min. EUR, USD, CHF, GBP. Możesz zatem używać Walutometru nawet wtedy, gdy masz rozproszoną sprzedaż i rozliczenia w wielu różnych walutach. W związku z tym, oszczędzasz czas i pieniądze, a Walutometr automatycznie analizuje sytuację każdej z interesujących Cię walut.

6. Sprawdza cykle rynkowe walut

Masz dostęp do bieżących i historycznych notowań ponad stu par walutowych oraz innych instrumentów finansowych. Otrzymujesz dostęp do bieżących i historycznych notowań rynkowych. Daje to dostęp do globalnych notowań rynkowych, pozwala sprawdzić czy kupujesz/ sprzedajesz po cenach rynkowych. Masz pewność, że bank, kantor w którym wymieniasz walutę jest uczciwy i rzetelny. Dzięki dostępowi do bieżących cen rynkowych widzisz te same ceny, które ma dealer w banku, gdy negocjujesz kurs wymiany walut. Dzięki temu Twoja pozycja negocjacyjna jest lepsza – widzisz ile bank na Tobie zarabia i łatwiej Ci negocjować kursy walutowe w tym także kursy przyszłe (forward) – wystarczy obserwować ceny na liście notowań lub wykresie Walutometru. Możesz samodzielnie określić przyszłe kursy walut Spot oraz Forward, dzięki czemu Masz pewność, że Twoje transakcje wymiany są uczciwie kalkulowane, a zyski banku rozsądne.