Przeglądając główne indeksy giełdowe, w ostatnim czasie w oczy technicznie rzuca się DAX, który wydaje się bardzo czytelny.


Z perspektywy wykresu tygodniowego widzimy wyłamanie z klina kończącego. Jego wiarygodność zwiększona była także precyzyjnym umiejscowieniem pod horyzontalnym poziomem oporu. Jak widać, minimalny zasięg wynikający z klina (podstawa formacji na ok. 11500 pkt.) nie został jeszcze zrealizowany, zatem można przyjąć, że rynek cały czas znajduje się na drodze do zmaterializowania tego scenariusza.


W ciekawym technicznie miejscu rynek znajduje się obecnie, co widać na dziennym wykresie. Ostatnie wzmocnienie można w tym przypadku interpretować jako ruch korekcyjny po wcześniejszym wyłamaniu z klina. Zatrzymał się on także w rejonie lokalnego, horyzontalnego oporu. To zatem dobre miejsce do tego, aby niedźwiedzie podjęły tu próbę rozbudowania kolejnej fali spadkowej, wpisującej się w realizację zasięgu z klina.