Grupa stowarzyszeń branżowych wezwała Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego do zmiany proponowanych zasad karnych dotyczących inwestycji w aktywa kryptograficzne przez instytucje finansowe.

W czerwcu komisja przedstawiła plany podziału kryptoaktywów na dwie szerokie grupy: te kwalifikujące się do leczenia w ramach istniejących ram Bazylei z pewnymi modyfikacjami; i inne, takie jak bitcoin, które zostaną poddane nowemu „konserwatywnemu traktowaniu ostrożnościowemu”.

Zgodnie z propozycjami banki musiałyby odłożyć wystarczającą ilość kapitału w rezerwie, aby w pełni pokryć wszelkie straty związane z posiadanymi bitcoinami, co odpowiada istniejącym zasadom kapitału bankowego dotyczącym najbardziej ryzykownych inwestycji.

We wspólnym liście z komentarzem w odpowiedzi na komisję, Stowarzyszenie Globalnych Rynków Finansowych, Forum Usług Finansowych, Stowarzyszenie Branży Kontraktów Terminowych, Instytucja Finansów Międzynarodowych, Międzynarodowe Stowarzyszenie Swapów i Instrumentów Pochodnych oraz Izba Handlu Cyfrowego wzywają do zmiany plany.

Stowarzyszenia twierdzą, że propozycje skutecznie uniemożliwiłyby bankom angażowanie się w kryptowaluty, czyniąc je ekonomicznie zaporowymi.

Zdławiłoby to korzyści, jakie technologia blockchain może zapewnić „w realnej gospodarce, aby ułatwić regulowane zaangażowanie banków na rynkach kryptoaktywów oraz zapewnić odpowiednio uregulowane i równe szanse na całym świecie dzięki wykorzystaniu istniejących ram ostrożnościowych” – mówi GFMA.

List argumentuje, że ramy dla kryptoaktywów powinny wykorzystywać istniejące ramy ostrożnościowe dla wszystkich innych ekspozycji bankowych.

Allison Parent, dyrektor wykonawczy GFMA, mówi: „Nasi członkowie zajmują się zarządzaniem ryzykiem. Nowe technologie pojawiły się wcześniej i pojawią się ponownie, ale nie dla każdej z nich wymagane są nowe ramy ryzyka.

„Ryzyko aktywów kryptograficznych, podobnie jak innych istniejących aktywów, można oceniać i zarządzać przy użyciu istniejących ram zarządzania ryzykiem, w których byłyby one klasyfikowane na podstawie kryteriów i miały odpowiednią wagę ryzyka – z konserwatywnym traktowaniem stosowanym do ryzykownych aktywów”.

Źródło: finextra.com