Ponieważ Salwador przygotowuje się do uczynienia z bitcoina (BTC) prawnego środka płatniczego we wrześniu, Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) wydał kolejne ostrzeżenie, podkreślając, że ten ruch „jest drogą na skróty”.

Podczas gdy rządy muszą „zintensyfikować”, aby zapewnić korzyści oferowane przez technologię leżącą u podstaw kryptoaktywów, a także wykorzystać nowe, cyfrowe formy pieniędzy, robienie tego poprzez przyjęcie rzeczywistego krypto może być niebezpieczne, ponieważ muszą zachować stabilność, wydajność , równość i zrównoważony rozwój środowiska, według dwóch dyrektorów MFW. Jednak zwolennicy kryptowalut twierdzą, że to właśnie przynosi BTC.

W poście na blogu radca finansowy i dyrektor departamentu rynków walutowych i kapitałowych MFW Tobias Adrian oraz radca prawny i dyrektor departamentu prawnego MFW Rhoda Weeks-Brown twierdzą, że nie należy pomijać zalet technologii leżących u podstaw kryptowalut, ponieważ obejmują one możliwość tańszych i szybszych płatności, bardziej integracyjnych usług finansowych, lepszej odporności itp.

Jednak „próba uczynienia kryptoaktywów walutą krajową jest drogą na skróty” – powiedzieli. „Jako waluta krajowa, kryptoaktywa – w tym Bitcoin – niosą ze sobą znaczne ryzyko dla stabilności makrofinansowej, integralności finansowej, ochrony konsumentów i środowiska”.

W większości przypadków ryzyko i koszty przewyższają potencjalne korzyści z uczynienia krypto walutą krajową, stwierdzili autorzy, przechodząc do przedstawienia swoich argumentów.

„Najbardziej bezpośrednim kosztem powszechnej adopcji kryptoaktywów, takich jak Bitcoin, jest stabilność makroekonomiczna” – powiedzieli. Dla gospodarstw domowych i firm posiadanie towarów i usług wycenianych w dwóch walutach oznaczałoby spędzanie czasu i zasobów na wybieraniu pieniędzy do przechowywania.

Nadanie statusu prawnego środka płatniczego kryptowalucie oznacza, że ​​kryptowaluta musiałaby zostać zaakceptowana przez wierzycieli w celu zapłaty zobowiązań pieniężnych, w tym podatków. W przypadku rządów dochody byłyby narażone na ryzyko kursowe, gdyby podatki były podawane z wyprzedzeniem w kryptowalutach, podczas gdy wydatki pozostałyby w większości w formie fiducjarnej lub odwrotnie.

Polityka monetarna „przegrałaby”, ponieważ banki centralne nie mogą ustalać stóp procentowych dla obcej waluty. W przypadku kryptowalut nie można „zaimportować” wiarygodności innej polityki pieniężnej.

W rezultacie ceny krajowe mogą stać się niestabilne, a nawet gdyby wszystkie ceny były podawane w BTC, ceny importowanych towarów i usług „zmieniałyby się masowo”.

Byłoby to uderzeniem w uczciwość finansową, przekonują autorzy. Potencjał wykorzystania kryptoaktywów do prania pieniędzy, uchylania się od płacenia podatków lub finansowania terroryzmu może zagrozić systemowi finansowemu kraju, równowadze fiskalnej i relacjom z zagranicą i bankami korespondentami.

Chociaż Grupa Zadaniowa ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) ustanowiła standard regulacji wirtualnych aktywów w celu zminimalizowania tego ryzyka, MFW twierdzi, że ich egzekwowanie nie jest jeszcze spójne we wszystkich krajach.

Banki i inne instytucje finansowe mogą być narażone na zmienność kryptowalut, chociaż „nie jest jasne, czy regulacje ostrożnościowe dotyczące ekspozycji na walutę obcą lub ryzykowne aktywa w bankach mogłyby zostać utrzymane, gdyby na przykład bitcoin otrzymał status prawnego środka płatniczego”.

Kryptowaluty raczej nie staną się popularne w krajach o stabilnej inflacji i kursach wymiany oraz wiarygodnych instytucjach, ponieważ zarówno gospodarstwa domowe, jak i firmy miałyby niewielką motywację do wyceniania/oszczędzania w krypto, biorąc pod uwagę, że są one niestabilne i „niezwiązane z realną gospodarką”.

Autorzy stwierdzili, że korzystanie z uznanej na całym świecie waluty rezerwowej, takiej jak USD lub EUR, może być bardziej atrakcyjne również w stosunkowo mniej stabilnych gospodarkach.

Kwestie prawne wynikają z faktu, że status prawnego środka płatniczego wymaga, aby środki płatnicze były szeroko dostępne – ale dostęp do Internetu i technologia potrzebne do transferu krypto nie są, co budzi obawy o uczciwość.

Jeśli chodzi o argument, że przyjęcie kryptowalut przyniosłoby korzyści osobom nieposiadającym bankowości, autorzy twierdzą, że mogą one stać się popularnym narzędziem do dokonywania płatności, ale nie do przechowywania wartości, ponieważ „zostanie ona natychmiast wymieniona na prawdziwą walutę”.

Jednak istnieje „ale”, które może być korzystne dla krypto i jego powszechnego stosowania, na poście: „prawdziwa waluta” może nie zawsze być łatwo dostępna; może nie być łatwo zbywalne; i inne formy pieniędzy mogą być zabronione/ograniczone w niektórych krajach.

Jednak według Adriana i Weeks-Browna powszechne stosowanie kryptoaktywów osłabiłoby ochronę konsumentów, ponieważ konsumenci mogliby stracić bogactwo z powodu niestabilności, oszustw, cyberataków lub usterek technicznych w skądinąd solidnej technologii bazowej.

Wreszcie, biorąc pod uwagę, że BTC jest wydobywany, „ekologiczne implikacje przyjęcia tych kryptoaktywów jako waluty krajowej mogą być tragiczne”, podsumowali, powtarzając poprzednie obawy, które zostały wielokrotnie obalone .

Cryptoverse kontratakuje

The Cryptoverse szybko skomentował post, a niektórzy powiedzieli, że „podsumowuje każdy dostępny element FUD [strachu, niepewności, wątpliwości] i dezinformacji” oraz jego treść jako „nadwyżkę normatywnych i stronniczych stwierdzeń”.

Zasadniczo, z komentarzy wynika, że ​​post był zarówno błędny, jak i słuszny: błędny w swoich argumentach i domniemaniach, które były już wielokrotnie omawiane i obalane, ale także dlatego, że kryptowaluty nie potrzebują tradycyjnego systemu – dokładnie odwrotnie. Zostały stworzone, aby tego uniknąć. I w tym miejscu wpis może być poprawny – krypto jest rzeczywiście ryzykiem dla tradycyjnych instytucji, po prostu dlatego, że jego celem, jak również celem całej otaczającej go infrastruktury, jest ich zastąpienie i/lub zaoferowanie alternatywy.

Ekonomista Daniel Sanchez argumentował, że „błędność kontrolowania „polityki pieniężnej” wpływa na deficyty handlowe wielu krajów”.

Według niego celem korzystania z kryptowalut nie jest wzbogacanie się, ale swobodne zawieranie transakcji, z informacjami widocznymi w blockchain i dostępnymi dla wszystkich – nie posiadanie pieniędzy ludzi „wypompowanych w celu finansowania wojen, inwazji i błędów polityki inflacyjnej w zakresie wzrostu”.

Ponadto Sanchez zauważył, że istnieją już rozwiązania lub są w trakcie opracowywania argumentów przedstawionych w poście. Na przykład dostępne są bezkosztowe rozwiązania i bezpłatne narzędzia dla usług oferowanych przez banki detaliczne.

Wielu komentatorów wskazało, że dewaluacja, inflacja, a także ludzie tracący bogactwo w wyniku oszustw, zdarzają się na co dzień. To drukowanie pieniędzy i kosztowna polityka monetarna stanowią zagrożenie dla stabilności finansowej i gospodarczej, powiedzieli.

Źródło: cryptonews.com