Co to jest krypto zabezpieczone złotem?

W najprostszej postaci kryptowaluta oparta na złocie lub srebrze jest współczesną ewolucją standardu złota: to znaczy systemu monetarnego, w którym waluta jest bezpośrednio połączona z fizycznym metalem szlachetnym. Monety lub tokeny wyemitowane zgodnie z tym systemem zapewniają posiadaczom tokenów aktywa cyfrowe, których wartość jest bezpośrednio skorelowana z reprezentowanymi przez nich aktywami fizycznymi; złoto lub srebro.

W rezultacie ich cena nigdy nie spadnie poniżej ceny metalu szlachetnego, który je wspiera, chociaż wartość tokena może wzrosnąć wraz z bazowym aktywem fizycznym, zapewniając zarówno stabilność, jak i potencjał zysku.

Historia pieniądza popartego złotem

Aby w pełni zrozumieć korzyści płynące z waluty opartej na złocie, ważne jest zrozumienie idei łączenia walut z metalami szlachetnymi i tego, jak rozgrywała się ona w przeszłości. Po raz pierwszy wprowadzona przez Wielką Brytanię w 1861 r., waluta oparta na stałym oprocentowaniu miała pomóc ustabilizować gospodarkę, która stopniowo stawała się coraz bardziej globalna. Złoto zawsze było ważnym zasobem dla banków centralnych i rządów, więc powiązanie waluty narodowej z jego rezerwami złota było sposobem na zapewnienie, że handel zawsze osiągał nadwyżkę. 

Stany Zjednoczone poszły w ich ślady w 1879 r. i do 1933 r. dolar amerykański był wspierany złotem. Dlaczego to się zmieniło? Częściowo po I wojnie światowej i wielkim kryzysie w latach 30. ludzie zaczęli gromadzić zapasy złota. Rządy zdały sobie również sprawę, że trudno jest agregować zasoby wyłącznie na podstawie ich rezerw, więc system został zmieniony na obecny system oparty na zaufaniu, który obserwujemy dzisiaj na całym świecie. W rezultacie waluty zostały oddzielone od złota i srebra, a ich wartość zaczęła gwałtowniej się zmieniać, ponieważ opierała się na niematerialnych obietnicach, podobnie jak dzisiejsza współczesna kryptowaluta. 

Przełożenie standardu złota na współczesność

Chociaż Stany Zjednoczone całkowicie zrezygnowały ze standardu złota w 1971 roku, idea łączenia pieniędzy z czymś, co jest naprawdę wartościowe, pozostaje solidną strategią finansową. Dzięki technologii blockchain łączącej handel jak nigdy dotąd, było tylko kwestią czasu, zanim entuzjaści kryptowalut powiążą tę nową rewolucję fintech ze stabilnym, zaufanym aktywem. 

Daje to posiadaczom cały niezawodny zapas wartości oferowany przez złoto i całą łatwość użytkowania, jakiej można oczekiwać od bardziej nowoczesnego, płynnego zasobu. 

Jaka jest korzyść z waluty zabezpieczonej złotem? 

Korzyści płynące z krypto zabezpieczonego złotem są liczne i są w dużej mierze powiązane z jego stabilnością w porównaniu z innymi opcjami, takimi jak Bitcoin lub Ethereum blockchain. Poniżej wymieniliśmy kilka najczęściej wymienianych korzyści:

To stabilna opcja

Łatwiej zrozumieć rynek

W związku z tą stabilnością wahania cen kryptowalut opartych na złocie jako całości są łatwiejsze do zrozumienia. Wiele rynkowych odmian Bitcoina i innych tokenów kryptograficznych może wydawać się przypadkowych, a nawet arbitralnych. Jednak dzięki tym stablecoinom możesz spojrzeć na codzienny rynek złota i zobaczyć trendy, zmiany i prognozy, które pomogą podejmować świadome decyzje inwestycyjne.

Kryptowaluta jest łatwa do przechowywania

Jeśli nie masz pod ręką szwajcarskiego skarbca (lub kilku), przechowywanie dużych ilości złota na indywidualnym poziomie nie jest łatwe. Cyfrowe złoto i srebro pozwala inwestorom wykorzystać jego wartość do handlu, inwestowania i wydawania pieniędzy bez martwienia się o jego fizyczną lokalizację przez cały czas. Może to przełożyć się na niższe opłaty za używanie go jako aktywa handlowego, prowadząc do większej wygody i zysku.

Możesz uzyskać dostęp do aplikacji do handlu blockchain

Unika bankierów centralnych, a tym samym banków

Nie wszystko, co się błyszczy, jest złotem… Wady krypto-podstawnej złotem

Istnieją jednak pewne aspekty niektórych krypto zabezpieczonych złotem, które wciąż wykazują pole do ulepszeń.

Chociaż zdigitalizowane metale szlachetne są domyślnie lepsze w porównaniu z fiducjarnymi lub tradycyjnymi fizycznymi aktywami bulionowymi, w większości przypadków nie oferują niczego poza kombinacją tego, co już oferują kryptowaluty lub metale szlachetne.

Brak wydajności

Tradycyjnie brak rentowności, a co za tym idzie ograniczone możliwości zarabiania na zdecydowanej większości kryptowalut zabezpieczonych złotem, powoduje, że inne aktywa, takie jak akcje wypłacające dywidendę, obligacje lub nieruchomości na wynajem, wydają się bardziej atrakcyjną perspektywą dla inwestorów. 

Obecnie obserwujemy wzrost świadomości społecznej na temat ryzyka inflacyjnego związanego z długoterminowym utrzymywaniem kapitału, co oznacza, że ​​inwestorzy będą jeszcze bardziej świadomie szukać aktywów o największym potencjale zarobkowym. Ponieważ ujemne stopy procentowe uległy normalizacji, ludzie szukają rozwiązania, które nie będzie wymagało od nich – wbrew intuicji – wydawania dodatkowych pieniędzy, aby przechowywać swoje pieniądze w banku.

Prawo Greshama

Kinesis Yield na zdigitalizowanym złocie i srebrze

System Kinesis Yield nie tylko przenosi krypto zabezpieczone złotem o krok dalej, ale jednocześnie stymuluje organiczny rozwój systemu monetarnego, w którym jego użytkownicy są nagradzani za swój udział, a nie karani. 

Co więcej, zysk na złocie i srebrze, który można uzyskać, przetrzymując, wysyłając lub handlując, zachęca do wydawania i w konsekwencji obala Prawo Greshama. 

Powrót do złotego standardu

Ta konieczność, w połączeniu z globalną cyfryzacją, już teraz umożliwia nam ponowne przywrócenie złota i srebra jako pieniądza. Umieszczenie złota w blockchain, rodzaj alchemii XXI wieku, przekształca je w aktywa, które można wydać, z potencjałem poszerzenia zasięgu na całym świecie.

Waluta zabezpieczona złotem, z bazowym złotem bezpiecznie przechowywanym w skarbcu i dostępna do wydania za naciśnięciem jednego przycisku, jest już dostępna w systemie monetarnym Kinesis.

Źródło: kinesis.money