Inwestowanie w Exchange Traded Fund.
ETF-y (Exchange Traded Fund) w zawrotnym tempie podbijają światowe rynki finansowe. Szacuje się, że rynek, który jeszcze w 2008 roku skupiał nieco ponad 600 mld dolarów kapitału, już w 2011 przekroczy 1 bilion USD. Oficjalnie w 2008 roku naliczono około 800 różnych ETF-ów, obecnie liczba ta przekracza 1000. Nie dziwi fakt, że inwestorom, szczególnie tym mniej doświadczonym, ciężko jest odnaleźć się w ofercie związanej z tym rynkiem. Aby inwestycja w dany papier miała logiczne podłoże, kupujący jednostki takich funduszy powinien dobrze wiedzieć, w co inwestuje. W poniższym artykule przedstawimy podział ETF-ów na grupy oraz podgrupy wraz z przykładami konkretnych funduszy.
Transakcje na niektórych z wymienionych ETF-ów można zawierać za pośrednictwem domów maklerskich oferujących kontrakty typu CFD. Standardowy depozyt zabezpieczający dla tego typu transakcji to 20%.
1. ETF-y indeksowe.
ETF-y indeksowe pozwalają inwestorom na otwieranie długich oraz krótkich pozycji na grupie aktywów wchodzących w skład danego indeksu regionalnego. Obok inwestycji w najbardziej popularne amerykańskie indeksy, mamy cały szereg ETF-ów przygotowanych z myślą o zawieraniu transakcji na rynkach międzynarodowych. Wśród ETF-ów indeksowych możemy wyróżnić następujące podgrupy:
– ETF-y oparte o indeksy amerykańskie. Do najpopularniejszych tego typu ETF-ów zaliczyć możemy 3 główne, dzięki którym możemy inwestować w najpopularniejsze indeksy amerykańskie (DIA – SPDR DJIA ETF Trust, dzięki któremu możemy kupować koszyk spółek wchodzących w skład indeksu Dow Jones Industria Average; SPY – zwany potocznie Spider – pozwala na inwestycję w portfel spółek z indeksu S&P500; QQQQ – dzięki inwestycji w ten ETF możemy kupować portfel spółek wchodzących w skład indeksu NASDAQ100). Obok wymienionych, istnieje cała grupa innych ETF-ów dzięki którym możemy inwestować w mniej znane indeksy amerykańskie np. Russell. Należy też wspomnieć, że obok północnoamerykańskich indeksów istnieje także cała gama funduszy, która reprezentuje rynki ameryki łacińskiej (np. Brazylii – EWZ, czy Meksyku – EWW).
– ETF-y oparte o giełdy azjatyckie i australijskie. Ta grupa papierów daje szansę na inwestycje w portfele spółek z takich rynków jak Korea Południowa (EWY), Indie (INPTC) czy Tajwan (EWT). Obok pojedynczych giełd zostały także przygotowane ETF-y, które skupiają kilka rynków w jednym instrumencie. Do najpopularniejszych można zaliczyć ETF EPP, który reprezentuje giełdy z rejonu Pacyfiku (Singapur, Hong Kong, Nowa Zelandia oraz Australia) bez Japonii.
– ETF-y oparte o giełdy europejskie. W tej podgrupie inwestorzy znajdą nie tylko możliwość inwestycji w popularne rynki jak Niemcy (EWG) czy Francja (EWQ), ale także w portfele spółek z giełd mniej znanych (np. Turcja – TUR, Szwecja – EWD). Podobnie jak to miało miejsce z giełdami z Azji oraz Australii, także w tej grupie możemy znaleźć instrumenty skupiające kilka europejskich rynków w jednym papierze (np. IEV, w którego skład wchodzi 350 spółek z takich giełd jak Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Holandia, Norwegia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania)
– ETF-y skupiające akcje spółek z tzw. „rynków wschodzących”. Istnieje kilka ETF-ów, które inwestują w spółki z Emerging Markets. Jednym z najpopularniejszych tego typu instrumentów jest ETF o symbolu EEM (oparty na indeksie MSCI Emerging Markets Index). W jego skład wchodzą spółki z takich rynków jak: Argentyna, Brazylia, Chile, Chiny, Kolumbia, Czechy, Egipt, Węgry, Indie, Indonezja, Izrael, Jordania, Korea, Malezja, Meksyk, Maroko, Pakistan, Peru, Filipiny, Polska, Rosja, Republika Południowej Afryki, Tajwan, Tajlandia, Turcja and Wenezuela.

2. ETF-y sektorowe.
Indeksy sektorowe to najszersza grupa ETF-ów. W jej skład wchodzą najczęściej portfele składające się ze spółek z jednej branży, bądź też z kilku spokrewnionych ze sobą branż. Jako, że ETF-y najdynamiczniej rozwijają się w Stanach Zjednoczonych, toteż znakomita ich większość oparta jest o spółki z tamtejszego rynku. Poniżej przedstawiam podział najczęściej stosowany w literaturze, aczkolwiek należy zwrócić uwagę, że powstają coraz to nowsze instrumenty często o coraz węższej specjalizacji, których nie da się jednoznacznie zakwalifikować do którejś z grup.
Wśród sektorów, w które można inwestować za pomocą ETF-ów, wyróżnić należy następujące:
– Lotnictwo i obrona narodowa. Najpopularniejszym ETF-em, który reprezentuje ten segment jest PPA (PowerShares Aerospace & Defense Portfolio) . ETF jest oparty o SPADE Index, który skupia przedsiębiorstwa zaangażowane w rozwój, produkcję, działania i wsparcie systemu obronnego Stanów Zjednoczonych, a także bezpieczeństwa wewnętrznego i operacji lotniczych.
– Biotechnologia. Istnieje wiele zbliżonych do siebie ETF-ów o podobnej specyfikacji związanych z przemysłem biotechnologicznym. Jednym z najpopularniejszych jest IBB (iShares NASDAQ Biotechnology Index) oparty na spółkach z tego sektora notowanych na giełdzie Nasdaq. Są to przedsiębiorstwa, które podstawową działalność prowadzą w zakresie badań, rozwoju, produkcji oraz sprzedaży i dystrybucji różnych biotechnologicznych produktów, usług i procesów.
Innym popularnym funduszem z tej grupy jest Dynamic Biotechnology & Genome Portfolio (PBE). Spółki z tego portfela są związane nie tylko z branżą biotechnologiczną, ale również z inżynierią genetyczną.
– Konstrukcje. W tym sektorze dominują papiery skupiające spółki związane z przemysłem budowlanym. Jednym z takich ETF-ów jest jest PKB (PowerShares Dynamic Building & Construction Portfolio). Fundusz skupia 30 amerykańskich spółek związanych z budownictwem oraz konstrukcjami. Są to przedsiębiorstwa, które przede wszystkim zajmują się dostarczaniem usług związanych z budową i techniką prac budowlanych, przebudową nieruchomości mieszkalnych, handlowych lub przemysłowych, budynków, a także pracujących nad dużymi projektami infrastruktury, takich jak autostrady, tunele, mosty, tamy, linie energetyczne i porty lotnicze. W skład funduszu mogą także wchodzić firmy będące producentami materiałów budowlanych przeznaczonych dla remontów, czy też maszyn wykorzystywanych w budownictwie. Oprócz nich w indeksie mogą się też znaleźć dostawcy instalacji oraz deweloperzy ziemi.
– Dobra i usługi konsumpcyjne. Istnieje cały szereg instrumentów typu ETF związanych z tym właśnie sektorem. Większość z nich jest silnie uzależniona od cykli makroekonomicznych. W skład takich ETF-ów wchodzą spółki zarówno z sektora przemysłowego oraz z sektora usług. Segment przemysłowy obejmuje papiery spółek związanych z produkcją przemysłu, takich jak motoryzacja, sprzęt AGD trwałego użytku, wyroby włókiennicze i odzież. Segment usług obejmuje hotele, restauracje i inne obiekty rekreacyjne oraz sprzedaż detaliczną.
Popularne ETF-y z tej grupy to iShares Dow Jones US Consumer Services Sector Index Fund (IYC), Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) czy Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
– Energia. Fundusze związane z tym sektorem nie skupiają się tylko na tradycyjnych źródłach energii, ale także na alternatywnych. Przykładem tej pierwszej, wciąż bardziej popularnej grupy może być ETF o symbolu IXC (iShares S&P Global Energy Sector Index Fund). Spółki, w które inwestuje fundusz, to te zaangażowane w usługi i produkcję sprzętu dla sektora paliwowego, poszukujące źródeł ropy oraz produkujące ropę, a także rafinerie naftowe.
– Usługi finansowe. Jest to jedna z najszerzej reprezentowanych grup ETF-ów, spośród ETF-ów sektorowych. W skład portfeli, które takie fundusze reprezentują, wchodzą najczęściej banki, brokerzy, fundusze inwestycyjne czy firmy związane z obrotem nieruchomościami. Inwestycja w ten sektor to np. zawarcie transakcji na SPDR KBW Capital Markets ETF (KBW).W skład portfela tego funduszu wchodzą domy maklerskie, brokerzy, fundusze inwestycyjne etc. Inne znane ETF-y z tego sektora to Vanguard Financials ETF (VFH), Financial Select Sector SPDR Fund (XLF), iShares Dow Jones US Financial Services Index Fund (IYG).
– Opieka zdrowotna. ETF-y oparte na tym sektorze (np. XLV – Health Care Select Sector SPDR Fund) zawiera papiery spółek, których główną działalnością jest produkcja sprzętu i materiałów medycznych, opieka zdrowotna, biotechnologia oraz farmacja. Innym popularnym funduszem inwestującym w ten sektor jest iShares S&P Global Healthcare Sector Index Fund (IXJ). W skład portfela wchodzą spółki związane z opieką zdrowotną, firmy biotechnologiczne, producenci materiałów medycznych oraz zaawansowanych urządzeń medycznych i leków.
– Internet. ETF-y z tego sektora najczęściej reprezentują portfele spółek związanych nie tylko z infrastrukturą internetową, ale także oprogramowaniem wspomagającym komunikację wewnątrz, jak i na zewnątrz firm. W tej grupie jednym z ciekawszych ETF-ów jest IIH (Internet Infrastructure HOLDRs Trust). Fundusz posiada akcje zwykłe firm wyemitowane przez spółki, które zostały określone w czasie pierwszej oferty, jako właściciele bądź dzierżawcy infrastruktury internetowej. Do sektora tego można zaliczyć firmy związane z dostarczaniem oprogramowania i usług, które zapewniają przedsiębiorstwom lepsze zarządzanie ich stronami internetowymi oraz poprawiają komunikację przez Internet.
Pozostałe cieszące się popularnością ETF-y z tej grupy to Internet Architecture HOLDRs (IAH) oraz Merrill Lynch Internet HOLDRS Fund (HHH).
– Metale oraz przemysł wydobywczy. Najbardziej znanym ETF-em z tej grupy jest SPDR S&P Metals & Mining ETF (symbol XME). Fundusz odzwierciedla indeks S&P Metals & Mining Select Industry Index, który reprezentuje przemysł metalowy oraz wydobywczy z najważniejszych amerykańskich giełd (NYSE, NASDAQ, AMEX).
– Przemysł farmaceutyczny. ETF-y reprezentują portfele spółek zajmujących się badaniami, rozwojem, produkcją, sprzedażą oraz dystrybucją produktów farmaceutycznych oraz leków wszystkich typów. Wymieniając ETF-y z tego sektora należy koniecznie wspomnieć o dwóch najważniejszych takich jak: Pharmaceutical HOLDRS (SM) Trust (PPH) oraz PowerShares Dynamic Pharmaceuticals Portfolio (PJP).
– Sprzedaż detaliczna. ETF-y z tej grupy reprezentują bardzo szerokie spektrum branż. Są to głownie takie firmy jak: sklepy ogólnospożywcze, domy towarowe, sklepy dyskontowe, centra handlowe, supermarkety, sklepy specjalistyczne, w tym odzież, elektronika, akcesoria, sklepy obuwnicze oraz sklepy związane z wyposażeniem wnętrz domów. Także dealerzy pojazdów silnikowych oraz ich części, domy aukcyjne oraz agencje wynajmu mogą być uwzględnione w składach funduszy. Inwestor ma do wyboru kilka papierów z tej grupy, a do najpopularniejszych należy zaliczyć: PowerShares Dynamic Retail Portfolio (PMR) oraz Retail HOLDRS Trust (RTH).
– Półprzewodniki. Fundusze tego typu skupiają firmy amerykańskie, które opracowują, produkują oraz dystrybuują produkty zwane półprzewodnikami pozwalające na funkcjonowanie komponentów używanych w komputerach oraz innych urządzeniach elektronicznych. W tej grupie warto zwrócić uwagę na takie ETF-y jak: Merrill Lynch Semiconductor HOLDRS Trust (SMH), iShares S&P North American Technology-Semiconductors Index Fund (IGW), PowerShares Dynamic Semiconductors Portfolio (PSI).
– Oprogramowanie. Jednym z najpopularniejszych ETF-ów tego typu jest iShares S&P North American Technology-Software Index Fund (symbol IGV). ETF skupia akcje spółek producentów aplikacji klient/serwer, programów dla przedsiębiorstw, oprogramowania dla Internetu oraz oprogramowania do komputerów osobistych. Indeks odzwierciedla notowania technologicznego indeksu S&P North American Technology-Software. Z kolei PowerShares Dynamic Software Portfolio (PSJ) dodatkowo przy selekcji spółek dogłębnie bada kilka kryteriów, takich jak podstawy fundamentalne, terminowość inwestycji czy czynniki ryzyka.

– Telekomunikacja i nowe technologie. Cała gama ETF-ów z tego sektora reprezentuje firmy zajmujące się głównie świadczeniem usług wspierających transmisje głosowe, danych oraz wideo przez różne środki komunikacji, w tym przewodowe, bezprzewodowe, satelitarne oraz kablowe. W indeksie uwzględniane mogą być także firmy zapewniające infrastrukturę oraz środki używane w celu ułatwienia komunikacji przewodowej oraz bezprzewodowej. Najważniejsze ETF-y z tego sektora to iShares Dow Jones US Technology Sector Index Fund (IYW), iShares S&P Global Technology Sector Index Fund (IXN), Vanguard Telecommunication Services ETF (VOX).
– Transport. Kolejny bardzo szeroki segment rynku. Najpopularniejszy ETF tego typu reprezentuje indeks Dow Jones Transportation Average (iShares Dow Jones Transportation Average Index Fund). W jego skład wchodzą przedsiębiorstwa z dziedzin takich jak linie lotnicze, kolej, transport drogowy, transport lotniczy, usługi transportowe.
– Instytucje użyteczności publicznej. Do sektora użyteczności publicznej według klasyfikacji GICS zaliczamy spółki związane z elektrycznością, gazem oraz wodą, które działają jako niezależni producenci i/lub dystrybutorzy. Przykładami ETF-ów z tego segmentu są: iShares Dow Jones US Utilities Sector Index Fund (IDU), Vanguard Utilities ETF (VPU), PowerShares Water Resources Portfolio (PHO). Dla przykładu – ostatni z wymienionych funduszy inwestuje w spółki, które koncentrują się na świadczeniu usług związanych z wodą pitną, oczyszczaniem wody oraz technologiami, które są bezpośrednio związane ze zużyciem wody.

3. ETF-y towarowe.
Kolejna grupa ETF-ów to te, które są oparte bądź to bezpośrednio na notowaniach danego surowca (w zamian za depozyt w danym surowcu są emitowane akcje), bądź są związane z rynkiem danego surowca.
Najpopularniejszymi ETF-ami towarowymi są te oparte o notowania metali szlachetnych, np. złota czy srebra. Jednym z nich jest iShares Gold Trust (symbol GLD). Fundusz był wcześniej znany jako StreetTRACKS Gold Trust. Fundusz posiada złoto, a od czasu do czasu, wydaje SPDR Gold Shares w blokach po 100 tys. akcji (koszyki) w zamian za depozyty w złocie i dystrybuuje złoto w związku z umorzeniem tychże koszyków. Celem funduszu jest emisja papierów uwzględniających ceny złota. Podobnie działa fundusz związany z rynkiem srebra (symbol SLV – iShares Silver Trust). W zamian za gromadzone srebro emituje akcje. Aktywa funduszu to głównie deponowane w nim srebro. Celem jest odzwierciedlenie cen srebra kształtujących się na rynku. Fundusz działa na zasadzie emisji koszyków akcji (50 000 akcji każdy) w zamian za depozyty składane w srebrze oraz wydawanie kruszcu w zamian za przekazane do wykupu akcje.
Jako przykład papieru związanego z rynkiem danego surowca może posłużyć PowerShares Dynamic Oil & Gas Services Portfolio (PXJ). W skład funduszu wchodzi 30 spółek, które uczestniczą w produkcji, przetwarzaniu oraz dystrybucji gazu oraz produktów ropopochodnych. Indeks może obejmować spółki, które są zaangażowane w odwierty, produkcję maszyn i urządzeń dla przemysłu gazowego, świadczenie usług dla przemysłu naftowego i gazowego (także sporządzenie analiz), produkcji platform, rurociągów technicznych oraz budowlanych, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, pozyskiwanie oraz przetwarzanie danych geofizycznych.

4. Oparte na papierach dłużnych.
ETF-y, które inwestują w papiery dłużne najczęściej nie skupiają się na jednym typie aktywów. Zazwyczaj inwestują w całą grupę takich papierów. Wśród tego typu inwestycji możemy wyróżnić dwie główne podgrupy. Pierwsza skupia ETF-y, które szczególny nacisk kładą na czas pozostały do wygaśnięcia takich instrumentów. Druga z kolei skupia się nie na konkretnym oknie czasowym, a na klasie aktywów jaką reprezentuje.
Jako przykład pierwszej grupy możemy podać ETF-y wypuszczone na rynek przez bank Barclays. Fundusze tego typu skupiają wszystkie wyemitowane przez United States Treasury instrumenty dłużne, których data zapadalności kształtuje się od 1-3 lat (SHY – iShares Barclays 1-3 Year Treasury Bond Fund) lub od 7 do 10 lat (IEF – iShares Barclays 7-10 Year Treasury Bond Fund) lub powyżej 20 lat (TLT – iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund), niezamienne, denominowane w amerykańskich dolarach, które mają rating Baa3 lub lepszy publikowany przez Moody’s Investors Service lub co najmniej BBB- nadany przez S&P, o stałej stopie procentowej, o wartości nominalnej co najmniej 250 milionów dolarów. Oprócz tego w skład funduszu wchodzą często papiery z emisji specjalnych czy też obligacje emitowane przez stanowe bądź lokalne władze.
Jako przykład drugiej grupy może nam posłużyć iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (LQD). Fundusz skupia ustaloną liczbę (do 100) najbardziej płynnych obligacji korporacyjnych.

5. ETF-y oparte na kapitalizacji rynkowej.
Jedna z najszerzej reprezentowanych grup ETF-ów. Ich istota polega na reprezentowaniu portfela spółek z danego indeksu (S&P, DJ, NASDAQ, Russell) wyselekcjonowanych na podstawie ich rynkowej kapitalizacji. W ten sposób wyróżnić możemy 4 grupy takich aktywów:
– LargeCap. W skład tej podgrupy wchodzą ETF-y, które reprezentują spółki o dużej kapitalizacji. Za przykład może nam posłużyć LargeCap Rydex Rus Top 50 (XLG). Fundusz stara się odwzorować jak najdokładniej indeks Russell Top 50 Index. Indeks składa się z 50 największych spółek w Stanach Zjednoczonych w oparciu o łączną kapitalizację akcji reprezentowanych przez szerszy indeks Russell 3000. Fundusz oferuje inwestorom dostęp do segmentu o największej kapitalizacji w Stanach Zjednoczonych, co stanowi około 40% łącznej kapitalizacji rynku w USA. Inne popularne fundusze z tej grupy to: Vanguard Large-Cap ETF (VV), iShares Morningstar Large Core Index Fund (JKD), iShares Russell 1000 Index Fund (IWB).
– MidCap. W skład portfeli ETF-ów z tego segmentu wchodzą akcje spółek o średniej kapitalizacji z rynku w USA. Przykładem ETF-u z tej grupy jest iShares S&P MidCap 400 Index Fund (IJH). Fundusz ma za zadanie odzwierciedlić wyniki indeksu Standard & Poor’s MidCap 400 Index. Indeks skupia spółki o średniej kapitalizacji, które są ważone ich wartością rynkową. Poszczególne papiery to akcje spółek o kapitalizacji od 1 do 4 mld USD, które dobierane są pod względem płynności oraz tak, aby reprezentować odpowiednie grupy branżowe. Spośród całej gamy ETF-ów z tej grupy do najważniejszych należy zaliczyć SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) oraz Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
– SmallCap. Analogicznie do dwóch poprzednich grup, spółki z segmentu SmallCap to te o małej kapitalizacji. Przykładem ETF-u z tej podgrupy jest Vanguard Small-Cap ETF (VB). Fundusz odzwierciedla wyniki indeksu MSCI US Small Cap 1750 Index, który skupia spółki o małej kapitalizacji z USA. Fundusz stara się odtworzyć indeks inwestując wszystkie bądź prawie wszystkie swoje aktywa w akcje spółek wchodzących w skład indeksu, trzymając się w przybliżeniu wag poszczególnych spółek w indeksie. Indeks został stworzony jako benchmark dla spółek o małej kapitalizacji. Spektrum dziedzin wchodzących w skład indeksu jest bardzo szerokie, od spółek energetycznych, przez finanse, ochronę zdrowia, technologie informacyjne, materiały, aż po usługi telekomunikacyjne czy komunalne. Inne popularne ETF-y z tego segmentu to: iShares Morningstar Small Core Index Fund (JKJ), iShares Russell 2000 Index Fund (IWM), iShares S&P SmallCap 600 Index Fund (IJR).
– MicroCap. Najmniejsze spółki amerykańskie należą właśnie do tej grupy. Przykładem ETF-a z tego segmentu jest iShares Russell Microcap Index Fund (IWC). Fundusz ma na celu odzwierciedlanie wyników indeksu Russell Microcap Index. Indeks zawiera spółki o mikrokapitalizacji w Stanach Zjednoczonych, które mają najwyższe historyczne wolumeny obrotu w tym indeksie. Indeks jest ważony kapitalizacją, a w jego skład wchodzą papiery spółek o kapitalizacji rynkowej od 50 do 550 milionów dolarów. Drugim popularnym ETF-em z tej grupy jest PowerShares Zacks Micro Cap Portfolio (PZI).

6. ETF-y oparte na strategiach inwestycyjnych.
W ostatnim czasie najprężniej rozwija się grupa ETF-ów oparta na strategiach inwestycyjnych. Do tej klasy aktywów należą nie tylko te aktywnie zarządzane, ale także te, w których przy doborze spółek do portfela zastosowano ściśle określone kryteria selekcji. Do tej grupy zaliczamy następujące ETF-y:
– Aktywnie zarządzane (Actively Managed). ETF-y tego typu zostały dopuszczone do obrotu przez SEC dopiero w 2008 roku. Na razie takich instrumentów istnieje kilkanaście, ale grupa ta szybko się powiększa. Stanowią one alternatywę dla tradycyjnych funduszy inwestycyjnych. Ich zadaniem nie jest replikowanie danego indeksu bądź sektora, lecz takie zarządzanie aktywami, aby dać stopę większą od benchmarku. W tym celu zarządcy takich ETF-ów wykorzystują całą gamę strategii hedgingowych czy też kierunkowych. Szacuje się, że w najbliższych latach będą one szybko wypierać tradycyjne fundusze ze względu na dostępność (bez wychodzenia z domu), mniejsze koszty oraz transparentność.
– Oparte stopę dywidendy. Cała gama ETF-ów tego typu przy doborze spółek do swojego portfela uwzględnia wypłacane przez spółki dywidendy. Są one dobierane do ETF-ów na podstawie stopy dywidendy która kształtowała się w ostatnim okresie, przez kilka, a nawet kilkadziesiąt ostatnich lat.
Jednym z takich instrumentów jest iShares Dow Jones Select Dividend Index Fund (DVY). Fundusz odwzorowuje zasadniczo portfel spółek wchodzących w skład indeksu Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Papiery, które trafiają do tego indeksu charakteryzują się tym, że w określonym czasie wypłacają wysokie dywidendy (nie tylko jednorazowo, ale przynajmniej kilka razy z rzędu). Spółki sprawdzane są na podstawie tempa wzrostu wskaźnika dywidenda na akcję, procentowej wysokości wypłaconej dywidendy oraz średniego dziennego obrotu mierzonego w dolarach. Do funduszu trafia 100 o najwyższej stopie dywidendy spośród spółek z indeksu Dow Jones U.S. Total Market Index. Aby papier danej spółki mógł figurować w tym indeksie musi mieć dodatnią stopę wzrostu wypłacanej dywidendy na akcję w każdym z ostatnich 5 lat, średni wskaźnik wypłacanej dywidendy poniżej 60% na przestrzeni ostatnich 5 lat, a minimalny średni wolumen obrotu z ostatnich trzech miesięcy powinien być większy od 200 000 akcji na dzień.
W ten segment można inwestować także za pomocą innych papierów takich jak: PowerShares High Yield Equity Dividend Achievers Portfolio (PEY), PowerShares International Dividend Achievers Portfolio (PID), SPDR S&P Dividend ETF (SDY).
– Skupiające spółki o potencjale wzrostu (Growth Style). Fundusze tego typu skupiają spółki wykazujący tzw. potencjał wzrostu, a więc teoretycznie najsilniejsze na rynku. Za przykład może nam posłużyć SPDR Dow Jones Large Cap Growth ETF (ELG). Wyniki funduszu mają na celu w jak najlepszy sposób odzwierciedlać inwestycję w indeks Dow Jones Wilshire Large Cap Growth Index. Indeks jest ważony kapitalizacją i skupia akcje papierów wartościowych o dużej kapitalizacji wchodzących w skład Dow Jones Wilshire 5000 Composite. Indeks obejmuje najlepsze spółki uszeregowane w rankingu od miejsca 1 do 750 pod względem kapitalizacji z uwzględnieniem następujących czynników: przewidywany stosunek ceny do zysku (P/E), przewidywany wzrost zysku, stosunek ceny do wartości księgowej, stopa dywidendy, zannualizowany wzrost przychodów oraz zannualizowany wzrost zysków. Rozważając inwestycję w tę grupę funduszy warto przyjrzeć się także takim ETF-om jak: iShares Russell 1000 Growth Index Fund (IWF), iShares MSCI EAFE Growth Index Fund (EFG), Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ), PowerShares Dynamic Mid Cap Growth Portfolio (PWJ), Rydex S&P 500 Pure Growth ETF (RPG), Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK).
– Skupiające spółki o potencjale wartości (Value Style). Fundusze tego typu inwestują w spółki z punktu widzenia fundamentalnego niedowartościowane. Na przykład Value MidCap iS M (JKI) ma wyniki inwestycyjne zbliżone do inwestycji w portfel spółek wchodzących w skład indeksu Morningstar Mid Value Index. Indeks mierzy kondycję spółek o średniej kapitalizacji i potencjale wzrostowym wyselekcjonowanych za pomocą metodologii Morningstar. W skład indeksu wchodzą spółki notowane na giełdach NYSE, AMEX oraz NASDAQ. Fundusz inwestuje na reprezentatywnej próbce papierów tak, aby profil inwestycyjny był zbliżony do inwestycji w indeks. Doradcą funduszu jest Barclays Global Fund Advisors. Metodologia Morningstar określa spółki o średniej kapitalizacji jako te 20%, które mieści się pomiędzy 70 a 90 percentylem kapitalizacji całego rynku. Spółki ujęte w indeksie to te, które charakteryzują się potencjałem wartości, a to oznacza, że mają relatywnie niższe wartości takich wskaźników jak: cena do zysku, cena do wartości księgowej, cena do sprzedaży, cena do przepływów pieniężnych oraz stopa dywidendy. Ten segment – podobnie jak segment funduszy o potencjale wzrostu – jest bardzo szeroki. Rozważając inwestycję w ten rodzaj instrumentów warto przyjrzeć się także innym ETF-om, wśród których najpopularniejsze to: iShares MSCI EAFE Value Index Fund (EFV), SPDR Dow Jones Large Cap Value ETF (ELV), iShares Morningstar Large Value Index Fund (JKF) etc.
– Lewarowane. ETF-y tego typu mają za zadanie dostarczenie dziennej stopy zwrotu dwukrotnie wyższej niż stopa zwrotu danego indeksu. Nie ma żadnych problemów, aby w ten sposób zainwestować w indeksy takie jak Dow Jones Industrial Average (DDM), S&P500 (SSO) czy Nasdaq100 (QLD).
– Odwrotne (tzw. Short/Inverse) – ta grupa ETF-ów daje stopy zwrotu z indeksów będące odwrotnością tych, które dziennie osiągają najpopularniejsze amerykańskie indeksy. Przykładowo ProShares Short QQQ ETF (PSQ) zapewnia wyniki inwestycyjne, będące odwrotnością dziennych stóp zwrotu z indeksu NASDAQ 100. Na inne amerykańskie indeksy także są dostępne ETF-y tego typu, np.: DOG na indeks Dow Jones czy SH na S&P500.
Istnieje także grupa ETF-ów będących połączeniem indeksów lewarowanych z odwrotnymi. I tak np. ProShares UltraShort MidCap 400 ETF (MZZ) daje codziennie wyniki inwestycyjne, które odpowiadają dwukrotnej odwrotności stopy zwrotu z indeksu S&P MidCap 400 Index, ProShares UltraShort Dow 30 ETF (DXD) z indeksu Dow Jones, a ProShares UltraShort QQQ ETF (QID) z indeksu NASDAQ100.

Podsumowanie.
Przedstawione przykłady ETF-ów, to tylko ułamek oferty, jaką zapewnia inwestorom ten rynek. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na popularnych portalach informacyjnych (Reuters, Yahoo Finance czy Google Finance). Niewątpliwie znajomość oferty zdecydowanie zwiększa efektywność inwestycji, a stosowanie wybranych strategii staje się wówczas dużo łatwiejsze.
Notowania ETF-ów oraz kontraktów CFD na ETF-y można obserwować w serwisie Exeria.com. Używając Exerii można również dokonywać transakcji ich zakupu lub sprzedaży.

ETF na złoto oraz analiza pęku średnich.

Na powyższym wykresie przedstawiono notowanie ETFu opartego o złoto oraz analizę pęku średnich w serwisie Exeria.com