Cyfrowe euro oparte na blockchain byłoby wysoce skalowalne, umożliwiając przetwarzanie niemal nieograniczonej liczby płatności, podsumował bank centralny Estonii po niedawnym eksperymencie. W teście wzięły udział banki centralne z kilku krajów strefy euro oraz EBC, które również twierdziły, że ślad węglowy waluty cyfrowej będzie mniejszy niż w przypadku płatności kartą.

300 000 płatności na sekundę przetworzonych podczas okresu próbnego cyfrowego euro

Eksperyment przeprowadzony w ramach rozpoczętej niedawno „Fazy dochodzeniowej” projektu cyfrowego euro ustalił, że oparte na blockchainie rozwiązanie dla elektronicznej wersji wspólnej europejskiej waluty może teoretycznie obsługiwać „prawie nieograniczoną” liczbę jednoczesnych płatności. Test wykazał również, że technologia zapewni „dobrą równowagę” między zachowaniem prywatności a spełnieniem wymogów przeciwdziałania praniu pieniędzy.

W komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej bank centralny Estonii pochwalił wyniki testu. Eesti Pank wziął udział w eksperymencie wraz z odpowiednikami z siedmiu innych państw członkowskich strefy euro — Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Grecji, Irlandii, Łotwy i Holandii — oraz Europejskiego Banku Centralnego (EBC). W połowie lipca Rada Prezesów EBC dała zielone światło dla dalszych przygotowań do cyfrowego euro, ale ostateczna decyzja w sprawie jego wprowadzenia nie została jeszcze podjęta.

Celem próby była ocena możliwego rozwiązania technicznego dla cyfrowej waluty banku centralnego ( CBDC ). Podczas eksperymentu płatności dokonywane były cyfrowymi pieniędzmi między osobami z cyfrową tożsamością z Estonii, Łotwy, Litwy i Hiszpanii – wyjaśnił Eesti Pank. Testowany cyfrowy system euro był w stanie jednocześnie przetworzyć ponad 300 000 transakcji płatniczych na sekundę, a środki dotarły do ​​odbiorców w mniej niż dwie sekundy. Szacowany ślad węglowy sieci okazał się mniejszy niż obecnego systemu płatności kartami, dodał estoński regulator.

Europejski system walut cyfrowych nie ustanawia żadnych limitów podaży pieniądza

Według Eesti Pank, ekspertom udało się przezwyciężyć niektóre z wcześniej zidentyfikowanych wąskich gardeł. Eksperyment wykazał, że ze względu na dużą skalowalność zastosowanej technologii blockchain, w razie potrzeby można łatwo zwiększyć liczbę płatności za pomocą cyfrowego euro. Bank centralny zauważył również, że „innowacyjna” technologia nie nakłada „żadnych istotnych ograniczeń” na wielkość podaży pieniądza. Jak podkreślił: 

„System jest w stanie obsłużyć całą podaż euro w obiegu i nie tylko, i nie ma ograniczeń co do liczby posiadaczy pieniędzy ani liczby płatności dokonywanych jednocześnie.”

Dalsze próby zostaną przeprowadzone w ramach fazy dochodzenia projektu, a Eesti Pank planuje kontynuować swój udział. EBC chce pozyskać więcej banków i dostawców usług płatniczych i zamierza przeprowadzić różne ankiety wśród użytkowników, aby kompleksowo przeanalizować możliwości emisji cyfrowego euro. Na tym etapie, który ma potrwać około 24 miesięcy, władze finansowe będą również pracować nad określeniem infrastruktury technicznej, której cyfrowa waluta strefy euro będzie potrzebować.

Źródło: bitcoin.com