Około 4000 funduszy instytucjonalnych z prawie 2 bilionami euro w zarządzanych aktywach w Niemczech może teraz inwestować 20% swoich portfeli w kryptowaluty, w tym w bitcoin.

  • Długo oczekiwana ustawa o lokalizacji funduszu (Fondsstandortgesetz) weszła w życie 1 lipca w Niemczech. Niemiecki parlament federalny, Bundestag, zatwierdził ustawę 22 kwietnia.
  • Zgodnie z tym prawem nowe i istniejące krajowe fundusze specjalne (Spezialfonds) mogą inwestować do 20% swoich portfeli w aktywa kryptograficzne, takie jak bitcoin.
  • Istnieje około 4000 takich specjalnych funduszy objętych tym prawodawstwem. Według raportu BVI Investments, na koniec grudnia 2020 r. zainwestowano 1,88 biliona euro (2,23 biliona dolarów) w otwarte fundusze specjalne, z wyłączeniem specjalnych funduszy nieruchomości.
  • Gdyby wszystkie fundusze specjalne miały przeznaczyć całe 20% na kryptowalutę, równałoby się to ponad 376 miliardom euro (446 miliardów dolarów).
  • Tradycyjnie fundusze specjalne to otwarte, regulowane fundusze inwestycyjne ograniczone do inwestorów instytucjonalnych, takich jak instytucje finansowe, firmy ubezpieczeniowe, korporacje, fundacje i kościoły.

Źródło: bitcoin.com