Co Warren Buffett przeoczył w wycenie aktywów cyfrowych?

Czy zasoby cyfrowe mają wartość wewnętrzną? Argumentowano, że zasoby cyfrowe nie mają wartości wewnętrznej, ponieważ nie są powiązane z przepływami pieniężnymi, jak w przypadku konwencjonalnej korporacji. Argumentem jest zasadniczo, że aktywa cyfrowe są postmodernistyczną klasą inwestycyjną, w której wartość jest jedynie względna do tego, co inni spekulują. Oznacza to, że jedynym zastosowaniem zasobów cyfrowych jest