Robot Metal Mix

Robot działa na trzech najbardziej popularnych metalach szlachetnych świata – złocie, srebrze i platynie. Wykorzystuje wzrosty cen. Dla rozważnych.

Uruchom

Wyniki

7,8% w 3 miesiące

Wynik obliczony dla minimalnej kwoty 1.500 USD lub równowartość tej kwoty.

Minimalna kwota

1500 USD lub równowartość.

Zainwestować możesz wielokrotność kwoty minimalnej czyli np. 1.500, 3.000, 4500, … USD.

Charakter Robota

Możesz poznać charakter Robota na podstawie jego zachowania w przeszłości, ilości zawieranych transakcji i stopnia skomplikowania reguł, którymi się posługuje.

Zyskowność: 5*, Bardzo zyskowny
Bezpieczeństwo: 4* , Duże bezpieczeństwo
Stabilność: 3*, Średnia stabilność
Pracowitość: 3*, Średnia pracowitość
Spryt: 1*, Prosty

Opis skali ocen charakteru Robota

1* 2* 3* 4* 5*
Zyskowność
Wynik roczny
< 5%
Mało zyskowny
5% – 10%
Umiarkowanie zyskowny
10% – 15%
Średnio zyskowny
15% – 20%
Zyskowny
> 20%
Bardzo zyskowny
Bezpieczeństwo
Maksymalne obsunięcie kapitału
> 20%
Bardzo małe bezpieczeństwo
15% – 20%
Małe bezpieczeństwo
10% – 15%
Średnie bezpieczeństwo
5% – 10%
Duże bezpieczeństwo
< 5%
Bardzo duże bezpieczeństwo
Stabilność
Odchylenie standardowe miesięcznego zysku
> 2,5%
Bardzo mała stabilność
2% – 2,5%
Mała stabilność
1,5% – 2%
Średnia stabilność
1% – 1,5%
Duża stabilność
< 1%
Bardzo duża stabilność
Pracowitość
Ilość transakcji w roku
< 20
Bardzo mała pracowitość
20 – 40
Mała pracowitość
40-60
Średnia pracowitość
60-80
Duża pracowitość
> 80
Bardzo duża pracowitość
Spryt
Ilość użytych reguł (wskaźników)
< 2
Prosty
2 – 4
Średni spryt
4 – 6
Sprytny
6 – 8
Bardzo sprytny
> 8
Bardzo zaawansowany

W jakich sytuacjach najlepiej sobie radzi?

Robot zarabia podczas wzrostów cen złota, srebra lub platyny. Ma zaprogramowany zakup, kiedy ceny zaczynają rosnąć oraz zamknięcie pozycji kiedy ceny zaczynają spadać.

W co inwestuje?

W złoto, srebro oraz platynę. To trzy najpopularniejsze metale szlachetne. Robot wykorzystuje trendy wzrostowe na metalach. W jednym momencie może inwestować w każdy z trzech metali dlatego minimalna kwota inwestycji jest większa.

Trzy najważniejsze cechy robota

  • Działa przez 24 godziny na dobę, analizując sytuację co godzinę.
  • Wykorzystuje wzrosty cen na złocie, srebrze oraz platynie.

  • Jest bardzo płynny – możesz go zatrzymać i spieniężyć niemal w każdym momencie.

Uruchom robota

Chciałbyś dowiedzieć się więcej?

Umów się na darmową konsultację