Inwestorzy, którzy nie chcą posiadać Bitcoina za pośrednictwem cyfrowego portfela lub giełdy, mają teraz inny mechanizm uzyskania ekspozycji: tradycyjny fundusz powierniczy.

Strategia Bitcoin ProFund (ticker: BTCFX), uruchomiona w środę, oferuje ekspozycję na kryptowalutę poprzez kontrakty terminowe. Jest to pierwszy otwarty fundusz powierniczy lub fundusz giełdowy, którego celem jest śledzenie ceny Bitcoina w USA, z minimalną inwestycją w wysokości 1000 USD i opłatą 1,15% (po zwolnieniu z opłat).

Fundusz planuje zainwestować w kontrakty terminowe na pierwszy miesiąc, które są przedmiotem obrotu na Chicago Mercantile ExchangePomysł polega na rolowaniu wpływów z każdej wygasającej serii na nowe na kolejny miesiąc.

Oto jak to działa. Załóżmy, że cena spotowa Bitcoina wynosi 39 750 USD. Kontrakt miesięczny na Bitcoin, który wygasa pod koniec sierpnia, może kosztować 39 850 USD. Fundusz kupiłby kontrakt po tej cenie i osiągnąłby zysk, gdyby ceny Bitcoina przekroczyły 39 850 USD po wygaśnięciu kontraktu. Jeśli po wygaśnięciu umowy cena będzie niższa, fundusz straci pieniądze. Po wygaśnięciu każdej umowy fundusz roluje wpływy na nowe.

Jednym z problemów związanych z tą strategią jest to, że cena spot Bitcoina może odbiegać od kontraktów futures z pierwszego miesiąca. „To nie jest dokładnie to samo”, mówi Simeon Hyman, szef strategii inwestycyjnej w ProShares. Dodaje, że korelacja z cenami spot Bitcoin jest wyższa w kontraktach na miesiąc czołowy niż na sześciomiesięcznych kontraktach futures. Na przykład, według ProFunds, symulacja zwrotów z cen spotowych wykazała niemal dokładną korelację ze zwrotami z kontraktów terminowych na pierwszy miesiąc od stycznia 2019 r. do czerwca 2021 r. Nie uwzględnia to jednak opłat transakcyjnych, podatków ani innych kosztów.

„Miesiąc przedni pozostaje dość blisko miejsca, więc szanse na niespodzianki są niewielkie” – mówi Hyman.

Niemniej jednak inwestorzy nie powinni spodziewać się zysków (lub strat), które są dokładnie skorelowane z ceną Bitcoina, co jasno wynika z prospektu funduszu.

„Należy oczekiwać, że wyniki funduszu będą zachowywać się inaczej niż cena spot Bitcoina”, mówi. „Te różnice mogą być znaczące”.

Rzeczywiście, ponieważ Bitcoin jest tak niestabilny, handlując 24 godziny na dobę, fundusz może zarobić lub stracić pieniądze na kontraktach terminowych opartych na nagłej zmianie ceny Bitcoina, trwającym kilka godzin lub minut. Ceny Bitcoina mogą i często skaczą o więcej niż 10% w ciągu dnia.

Fundusz powierniczy dołącza do innych rodzajów instrumentów inwestycyjnych, które oferują bezpośrednią ekspozycję na Bitcoin, w tym Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) i Osprey Bitcoin Trust (OBTC). Jednak każdy z tych pojazdów ma wyższe początkowe minimalne inwestycje w bezpośrednie inwestycje w prywatne lokaty, wynoszące 50 000 USD w skali szarości i 25 000 USD w przypadku Osprey.

Fundusze powiernicze również handlują na giełdach lub bez recepty, wyceniane z premią lub dyskontem do ich bazowej wartości aktywów netto.

Jeszcze jedną kwestią są podatki. Inwestorzy w funduszu powierniczym mogą być obciążeni podatkiem od zysków kapitałowych od wypłat. Kontrakty futures na bitcoiny mają specjalne zasady opodatkowania, zazwyczaj opodatkowane według stawki 60% długoterminowych zysków kapitałowych i 40% stawki krótkoterminowej. A im wyższe obroty funduszu, tym większe potencjalne zobowiązania podatkowe.

Jednym ze sposobów na uniknięcie opodatkowania jest oczywiście kupowanie i przechowywanie Bitcoina za pośrednictwem cyfrowego portfela lub giełdy. Firmy takie jak PayPal Holdings (ticker: PYPL), Square (SQ), Robinhood i Coinbase (COIN) oferują teraz szybką i łatwą ekspozycję na Bitcoin i inne waluty cyfrowe. Handlowcy mogą być zobowiązani do płacenia podatku, jeśli sprzedają swoje pozycje z zyskiem, ale do tego czasu nie będą opodatkowani.

Fundusz Bitcoin Strategy prawdopodobnie nie pozostanie jedyną opcją dla inwestorów poszukujących ekspozycji na kryptowaluty poprzez opakowanie funduszu. Kilkanaście towarzystw funduszy zwróciło się do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o zatwierdzenie Bitcoin ETF. Grayscale ma również na celu przekształcenie swojego Bitcoin Trust w ETF, podpisując niedawno umowę z Bank of New York Mellon na transfer ETF i inne usługi.

Mimo to zatwierdzenie funduszu Bitcoin Strategy może utorować drogę podobnym produktom, w tym ETF-om. A fundusz powierniczy może otworzyć drzwi doradcom finansowym, aby zaoferować klientom pewną ekspozycję na Bitcoin.

„Kontrakty futures na bitcoiny są przedmiotem obrotu od jakiegoś czasu, ale umieszczenie ich w funduszu powierniczym zmienia grę dla doradców” – mówi Matthew Hougan, dyrektor ds. inwestycji w Bitwise Asset Management. „To ważny kamień milowy”.

Źródło: marketwatch.com